Quan hệ đối tác mới để cung cấp dịch vụ giám sát video trên nền tảng đám mây

Arcules và Cơ sở hạ tầng thông minh (SI) của Siemens đã hợp tác để cung cấp Dịch vụ giám sát video tích hợp cho các doanh nghiệp hiện đại. Sự hợp tác giữa Arcules, nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát truy cập và video dựa trên đám mây và Siemens được thiết lập trên […]

Read More »

Những gì tương lai giữ cho giám sát video

Kevin Waterhouse, Giám đốc điều hành tại VCA Technology , cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì năm 2020 nắm giữ cho tương lai của giám sát video . Với tỷ lệ tội phạm ở Anh gia tăng , việc bảo vệ cơ sở sẽ tiếp tục là một thách thức lớn đối với các doanh […]

Read More »